התנהלות בסטודיו:

 

 • תלמיד חדש מחויב במילוי הצהרת בריאות לפני כניסתו לשיעור הראשון.
 • באחריות המתאמנים להירשם לשיעור דרך אפליקצית Boostapp.
 • תלמיד אשר צריך להסדיר תשלום מתבקש להגיע 10 דקות לפני תחילת השיעור.
 • להשאיר את הטלפון הנייד על מצב שקט, הנעליים והציוד האישי מחוץ לסטודיו.
 • לשמור על ניקיון המקום ולכבד את נהליו. אין להכניס כוסות שתיה לסטודיו.
 • מלינה רימברג אינה נושאת באחריות על אובדן או גניבה של חפצים אישיים.
 • לא תותר כניסה לשיעור 10 דקות לאחר תחילתו. אי הגעה בזמן לשיעור תחויב בתשלום מלא.

 

מדיניות תשלומים הארכות וביטולים:

 

 • לאחר שיעור הכרות ראשון ההשתתפות בשיעורים מותנית ברכישת מנוי/כרטיסיה.
 • הרישום והביטול לשיעורים מתאפשר דרך אפליקציית Boostapp  ומותנה בקיום מנוי/כרטיסיה בתוקף.
 • מי שבבעלותו מנוי יכול להירשם לסדרה קבועה של שיעורים.
 • במידה ושיעור מופיע במערכת כשיעור מלא ניתן להירשם ברשימת המתנה ולקבל הודעה כאשר יתפנה מקום בשיעור.
 • כל מנוי/כרטיסיה מוגבל לתקופת זמן שהוגדרה בעת רכישתו.
 • ביטול רישום לשיעור יתאפשר עד 24 שעות לפני מועד קיומו. ביטול מאוחר יותר יחויב בתשלום מלא.
 • המנוי/הכרטיסייה הינם אישיים ואינם ניתנים להעברה, אולם ניתן למכור או להעביר שיעורים שנשארו במנוי/כרטיסיה לתלמיד אחר בהודעה מראש.
 • נשים בהריון החל משבוע 35 יכולות לשלם לשיעור בודד לפי 75₪ לשיעור.
 • מלינה רימברג שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את סוגי המנויים/כרטיסיות והמחירים.

 

 • לא ניתן להאריך או להקפיא את תוקף המנוי/כרטיסיה פרט למקרים הבאים:
 • נשים בהריון אשר נאסר עליהן לעסוק בפעילות גופנית, נשים בהריון שילדו. ההארכה לנשים אלה תכנס לתוקף מרגע ההודעה על כך בהודעה בכתב לנייד או למייל למלינה רימברג . לא יינתנו הארכות רטרואקטיבית. תוקף הכרטיסייה יוארך לתקופה של   6 חודשים לאחר הלידה.
 • הארכה או הקפאה תנתן למנוי חצי שנתי/שנתי בלבד עקב מילואים או נסיעה לחו"ל בהודעה למלינה רימברג בכתב למייל או לנייד. הארכה או הקפאה של המנוי יתאפשרו פעם אחת בתקופת המנוי החצי שנתיופעמיים בתקופת המנוי השנתי לתקופה שלא עולה על שבועיים. יש להודיע על כך למלינה רימברג מראש ובכתב ובהקדם האפשרי.
 • במקרה של מחלה/ פציעה/ בעיה בריאותית הדורשת טיפול מתמשך למשך תקופה העולה על שבוע יוארך תוקף המנוי רק פעם אחת בתקופת המנוי החצי שנתי ופעמיים בתקופת המנוי השנתי לתקופה שלא עולה על שבועיים. יש להודיע על כך למלינה רימברג מראש ובכתב ובהקדם האפשרי.  

מדיניות ביטול עסקאות:

מדיניות ביטול עסקאות מבוססת על תקנות הגנת הצרכן:

 

 • ניתן לבטל את העסקה בתוך 14 ימים מיום עשיית ההסכם ובלבד שהביטול ייעשה 14 ימים שאינם ימי מנוחה לפחות לפני מועד תחילת השירות.
 • מלינה רימברג אינה נושאת בהחזר כספי לתלמידיה בגין מנוי שנרכש ולא מומש, בחלקו או במלואו.

 

 

שינויים בלוח הפעילות

 

 • הפעילות אצל מלינה רימברג מכבדת את חגי ומועדי ישראל.
 • לא תינתן הארכת או הקפאת מנויי/כרטיסיה עקב שינויים בלוח השיעורים בחגים ומועדים.
 • מלינה רימברג שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים בלוח הפעילות ולהביא מורה מחליף/ה לשיעור בהתאם לשיקול דעתה וללא הודעה מוקדמת.

 

רכישת מנוי/כרטיסיה אצל מלינה רימברג מהווה הסכמה בפועל לכללים הנ"ל.    

תקנון הסטודיו