מחירון

  

 

שיעור ניסיון 

 

 

 

 

 

 

 

  •  

 

  • שיעור/טיפול פרטי​ בקליניקה (שעה )

 

 

 

 250₪

מערכת שעות ומחירון