מחירון

  

 

  • שיעור ניסיון 

  • שיעור בודד 

  • מנוי חודש ראשון חד שבועי (למנויים חדשים בלבד)​
  • מנוי חודש ראשון דו שבועי (למנויים חדשים בלבד)​
  • מנוי שלושה חודשים חד שבועי (מחיר ל-3 חודשים)​
  • מנוי שלושה חודשים חופשי (מחיר ל-3 חודשים)​
  • כרטיסיה 5 שיעורים (בתוקף לחודשיים)

 

 

  • כרטיסיה 10 שיעורים (בתוקף לשלושה חודשים)​
  • שיעור/טיפול פרטי​ בסטודיו (שעה ורבע)

50₪

75₪

220₪

400₪

720₪

1320₪

 

350₪

650₪

250₪

מערכת שעות ומחירון