מחירון

  

 

  • מפגש ראשון בקליניקה או בזום - (שעה)

  • מפגש אישי בקליניקה כחלק מסדרת מפגשים (שעה וחצי)

 

  • מפגש זוגי (שלוש שעות)

350 ₪​

650 ₪

1500 ₪​


מערכת שעות קליניקה