מחירון

 

  • שיעור ניסיון 

  • שיעור בודד 

  • מנוי חודש ראשון חד שבועי (למנויים חדשים בלבד)​
  • מנוי חודש ראשון דו שבועי (למנויים חדשים בלבד)​
  • מנוי חד שנתי חד שבועי (6 חודשים)​
  • מנוי חצי שנתי דו שבועי (6 חודשים)​
  • מנוי שנתי חד שבועי (10 חודשים)​

 

 

  • מנוי שנתי דו שבועי (10 חודשים)​
  • שיעור/טיפול פרטי​

50₪

75₪

220₪

400₪

240₪

440₪

220₪

400₪

230₪

מערכת שעות ומחירון