מחירון

 

  • שיעור ניסיון 

  • שיעור בודד 

  • מנוי חודש ראשון חד שבועי (למנויים חדשים בלבד)​
  • מנוי חודש ראשון דו שבועי (למנויים חדשים בלבד)​
  • מנוי חצי שנתי חד שבועי (6 חודשים)​
  • מנוי חצי שנתי דו שבועי (6 חודשים)​
  • מנוי שנתי חד שבועי (8 חודשים)​

 

 

  • מנוי שנתי דו שבועי (8 חודשים)​
  • שיעור/טיפול פרטי​ בסטודיו (שעה)

50₪

75₪

220₪

400₪

1440₪

2640₪

1760₪

3200₪

230₪

מערכת שעות ומחירון