מחירון

  

 

  • מפגש אישי ראשון  - גברים (שעתיים)

  • מפגש אישי כחלק מסדרת מפגשים (שעה וחצי)
  • מפגש אישי כחלק מסדרת מפגשים - נשים (שעתיים)
  • מפגש זוגי ראשון (שלוש שעות)
  •  מפגש זוגי כחלק מסדרת מפגשים (שעתיים)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

900 ₪​

700 ₪

650 ₪​​

1500 ₪​

900 ​ ₪​​


מערכת שעות קליניקה