מחירון

  

 

 

  • שיעור/טיפול פרטי​ בקליניקה באביאל (שעה )

 

  • שיעור/טיפול פרטי​ בקליניקה באביאל (שעה וחצי)

 

 

250 ₪ 

300  ₪

 

 

 מערכת שעות ומחירון